Utvärdering Projekt ”Affärsplan”

Utvärderingen av projektet ska var och en i projektgruppen göra individuellt. Det enklaste sättet att göra en utvärdering är att du efter det att projektarbetet är klart, skriver ner dina synpunkter och skickar/ger dem till mig eller Lorens. Synpunkterna ska innehålla din uppfattning om hur arbetet gått och hur resultatet har blivit. Du ska också ge förslag på hur arbetet hade kunnat göras på ett bättre sätt. Du bör svara på hur projektarbetet har fungerat på följande punkter:

 • Gruppsammansättningen
 • Val av ämne
 • Samarbetet i gruppen
 • Projektplanen
 • Val av metod
 • Tidsplanen
 • Slutprodukten
 • Redovisningen
 • Stöd från läraren
 • Förslag till förbättringar
 • Egen insats

Det är viktigt att du tar utvärderingen på allvar.Den är obligatorisk. En bra utvärdering med utförliga och nyanserade svar kan betyda en hel del i betygsättningen.

Lycka till

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *