Tips på vad du kan göra när du har tråkigt!

UPPSATSÄMNEN: TEMA: “SKRÄCK” INOM FILM OCH LITTERATUR

Här är en av mina favorit uppgifter som jag fick under min skoltid.

Oerhört intressant!

Välj ett av nedanstående ämnen och beskriv, debattera, argumentera eller reflektera. Du väljer själv framställningssätt och rubrik. Knyt an till lästa texter och filmer vi sett. Du kan också använda dig av andra texter och filmer som du finner lämpliga. Var noga med källhänvisningar i texten eller en källförteckning efter uppsatsen.

Planera din uppsats innan du börjar skriva!

 1. Vad skiljer moderna skräckfigurer som t ex Stephen King skriver om, från de gamla klassiska monstren som Frankenstein och Dracula? Jämför äldre och modernare skräckfigurer i texter och filmer.
 2. Galna vetenskapsmän, naturens hämnd, religion, sex och varelser från främmande planeter brukar vara några av ingredienserna i en riktig skräckhistoria. Vad tycker du att en riktigt bra skräckhistoria ska innehålla? Vilka miljöer är lämpliga? Finns det vissa händelser som måste förekomma? Anknyt till lästa texter och filmer du sett. Fundera också över olikheter i vår syn på vad som är skrämmande jämfört med vad man tyckte förr.
 3. Du har läst (utdrag ur) skräckberättelser och sett film. Vad är det som gör att vi känner skräck? Finns det olika sätt att framkalla rädsla och fasa? Reagerar vi olika och i så fall varför? Anknyt till lästa texter och filmer du sett.
 4. Vissa författare väljer att skriva om skräck. Anknyt till lästa texter och berätta om två eller tre skräckförfattare och deras verk. Beskriv vilken typ av skräck författarna skildrar och ge exempel på skräckinslag i texterna.

Markera vilket ämne du valt genom att numrera din text! Glöm inte heller att ge den en lämplig rubrik.

Omfång: ca 1,5 – 2 sidor med radavstånd 1,5 – eller motsvarande.

Utvärdering Projekt ”Affärsplan”

Utvärderingen av projektet ska var och en i projektgruppen göra individuellt. Det enklaste sättet att göra en utvärdering är att du efter det att projektarbetet är klart, skriver ner dina synpunkter och skickar/ger dem till mig eller Lorens. Synpunkterna ska innehålla din uppfattning om hur arbetet gått och hur resultatet har blivit. Du ska också ge förslag på hur arbetet hade kunnat göras på ett bättre sätt. Du bör svara på hur projektarbetet har fungerat på följande punkter:

 • Gruppsammansättningen
 • Val av ämne
 • Samarbetet i gruppen
 • Projektplanen
 • Val av metod
 • Tidsplanen
 • Slutprodukten
 • Redovisningen
 • Stöd från läraren
 • Förslag till förbättringar
 • Egen insats

Det är viktigt att du tar utvärderingen på allvar.Den är obligatorisk. En bra utvärdering med utförliga och nyanserade svar kan betyda en hel del i betygsättningen.

Lycka till